2003. gads

2003. gads

2003. gada festivāls atkal dāvāja laikmeta jaunumus un Rīgā vēl nedzirdētus klasikas opusus. Diriģents Andress Mustonens iepazīstināja ar Spānijas un Portugāles renesanses garīgo mūziku, Freja Manuela Kardoso Missa pro defunctis; pirmatskaņojumā Latvijā skanēja Sezāra Franka oratorija Kristus pēdējie septiņi vārdi pie krusta. Latviešu jaundarbiem pievienojās Pētera Butāna Kora simfonija, bet festivāla īpašie notikumi bija Henrika Mikolaja Gurecka un Arvo Perta autorkoncerti. Pie festivālu finišējošās, šeit vēl nedzirdētās Perta darbu programmas strādāja pats autors, to noklausīties bija ieradies ierakstu kompānijas ECM prezidents Manfreds Aihers.

Top